Valná hromada

Zprávy ze schůzí VH

 

6. 6. 2023 Zápis VH JmBaS 2023Finanční zpráva EK 2022Zpráva komise mládeže pro Valnou hromadu JmBaS za rok 2022Zpráva STK na VH 2023
21. 4. 2022 Zápis VH JmBaS 2021
Finanční zprával VH za rok 2021 JM badminon
zpráva KM na VH 21.4.2022
Zpráva STK na VH
Zpráva Revizní komise pro VH 2021
3. 11. 2021 Zápis VH JmBaS 2020
Finanční zprával VH za rok 2020 JM badminon (1)
Zpráva STK na VH
zpráva-komise-mládeže-na-VH 3.11.2021
Zpráva Revizní komise pro VH 2020
13. 6. 2020 Zápis VH JmBaS 2020
Zpráva STK na VH
zpráva-komise-mládeže-na-VH 13.6.2020
Finanční zprával VH za rok 2019 JM badminon
Zpráva Revizní komise pro VH 2019
18. 6. 2019 zápis VH JmBaS 2019
Zpráva STK na VH
zpráva-komise-mládeže-na-VH 18.6.2019
Finanční zprával VH za rok 2018 JM badminon
6. 6. 2018 zápis VH JmBaS 2018
Zpráva STK na VH
Finanční zpráva k VH 2018 za rok 2017JmBaS
Zpráva Revizní komise pro VH 2018
zpráva-komise-mládeže-na-VH 6.6.2018
12. 6. 2017 Zápis VH 2017
Pozvánka na valnou hromadu spolek
14. 6. 2016 Zápis VH 2016
Zpráva Revizní komise pro VH 2016
Zpráva STK pro valnou hromadu JM oblasti 2016
Finanční zpráva k VH za rok 2015 JMbadminton (1)
zpráva-komise-mládeže-na-VH 14.6.2016
návrh stanov – JmBaS z.s.
Návrh programu VH 2016
9. 6. 2015 Zpráva STK pro valnou hromadu JM oblasti 2015
zpráva-komise-mládeže-na-VH 9.6.2015
JM badminton rok 2014 Finanční zpráva na VH do zápisu
5. 6. 2014 zapisVH14
zpráva-komise-mládeže-na-VH 4.6.2014
Zprava EK JMBaS za rok 2013
Stav k 5.6.účet JM badmitonu
Zpráva STK pro valnou hromadu JM oblasti 2014
13. 6. 2012 zapisVH12
10. 6. 2010 Zápis z Valné hromady z 10.6.2010
Zpráva komise STK 2009/2010
Zpráva KM 2009/2010
Zpráva EK – vyučtování za rok 2009
5. 6. 2008 Zápis z Valné hromady č. 05/08 z 5.6.2008
Zpráva předsedy JmOV ČBaS 2007/2008
Zpráva KM 2007/2008
Zpráva EK 2007/2008
7. 6. 2007 Zápis z VH č. 06/07 z 7.6.2007
Zpráva komise STK 2006/2007
Zpráva KM 2006/2007
Zpráva EK 2006/2007