Komise mládeže

Komise mládeže JmBaS:

  • řídí soutěže dětí a mládeže v JM oblasti,
  • zpracovává výsledky turnajů jednotlivců (i dospělých),
  • řeší agendu soutěže družstev dětí a mládeže,
  • vydává rozpisy soutěží pro soutěže dětí a mládeže pro JM oblast.