Přestupy a hostování

Přestupy a hostování se řídí dle platné Směrnice o registrovaných hráčích.

Najdete ji zde:
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/registracni_smernice_2018.pdf

Přestup (tj. změna registrace)

  • Přestupní období jsou 21. – 28. února a 21. – 28. srpna.
  • V případě, kdy se všechny strany dohodnou, lze přestup uskutečnit kdykoliv.
  • Poplatek za přestup je 300 Kč a hradí se na účet příslušeného svazu, který přestup vyřizuje.
  • Přestupy v rámci JM oblasti řeší STK JmBaS.
  • Přestupy mezi oblastmi řeší STK ČBaS.

Hostování

  • Hostování do soutěže dospělých se podává do 30. září.
  • Poplatek za hostování je 300 Kč a hradí se na účet příslušného svazu, který hostování vyřizuje.
  • Hostování v rámci JM oblasti vyřizuje STK JmBaS.
  • Hostování mezi oblastmi a hostování zahraničních hráčů vyřizuje STK ČBaS.

Schválená hostování pro sezonu 2020/2021

Schválené přestupy