STK

Sportovně-technická komise JmBaS:

  • řídí soutěže dospělých v JM oblasti,
  • vyřizuje přestupy a hostování v rámci JM oblasti (vč. dětí a mládeže),
  • řeší agendu soutěže družstev dospělých,
  • vydává rozpisy soutěží pro soutěže dospělých pro JM oblast.