Obrázek není k dispozici

Aktualizovaný TK JmBaS 1. pol. 2022

20. 1. 2022 admin 0

V termínovém kalendáři došlo ke změně u následujících turnajů: GPC U17 je přesunutý z 2./3. dubna na19./20. března 2022, pořadatelem bude Kometa Brno, GPC U15 a U19 jsou přesunuté z 19./20. března 12./13. března 2022, pořadatelem bude Brno Slatina. Je přidán turnaj pro kategorie U9 – U11 Velikonoční zajíček, který bude pořádat Kometa Brno.

Obrázek není k dispozici

„Divoká karta SpS pro rok 2022“ – termín pro podání žádostí končí 17. 1. 2022

12. 1. 2022 admin 0

Dobrý den, všem klubům a oddílu, upozorňujeme, že termín podávání žádostí „Divoká karta SpS pro rok 2022“ (elektronicky emailem) je 17.1. 2022 na adresu tmk@czechbadminton.czVeškeré podrobnosti žadatelé najdou již v dříve publikovaném článku na webu ČBaS, který obsahuje všechny potřebné dokumenty. Současně upozorňuji, že tuto žádost nemohou podat současná SpS, jejichž činnost a následné pokračování […]

Obrázek není k dispozici

Připomínky k novelizaci stanov ČBaS

7. 1. 2022 admin 0

Nejzazší termín pro předložení připomínek z oblastí k novelizovanému návrhu stanov je do 20. 1. 2022, aby je LR mohla případně zapracovat do návrhu. Návrh stanov je k nahlédnutí na webu ČBaS – https://czechbadminton.cz/valna-hromada

Obrázek není k dispozici

MČR dospělých 2023 – výzva k podání nabídky

6. 1. 2022 admin 0

Vážení zástupci oblastí, na základě usnesení VV ČBaS ze dne 5. 1. 2022 si tímto dovolujeme požádat případné zájemce o pořádní MČR dospělých 2023 o zaslání nabídky na pořadatelství, a to do 17. 1. 2022 na e-mailovou adresu info@czechbadminton.cz.Předpokládaný termín konání MČR dospělých 2023 je na přelomu měsíců ledna a února.  ČBaS hradí náklady v […]