Připomínky k novelizaci stanov ČBaS

Nejzazší termín pro předložení připomínek z oblastí k novelizovanému návrhu stanov je do 20. 1. 2022, aby je LR mohla případně zapracovat do návrhu.

Návrh stanov je k nahlédnutí na webu ČBaS – https://czechbadminton.cz/valna-hromada