Obrázek není k dispozici

Rozhodnutí o přerušení výplat podpory oddílům JmBaS

21. 1. 2022 admin 0

Vážení předsedové oddílů, trenéři, rodiče, dovolujeme si vás informovat o současné situaci. Dne 18. 1. 2022 bylo navrženo rozpočtové provizorium ČBaS s opatřeními, která se na toto váží. Tento stav se má odsouhlasit na jednání VV 31. 1. 2022. Následné nakládání z rozpočtem bude na novém vedení ČBaS, a to po mimořádné valné hromadě, která […]

Obrázek není k dispozici

Dotační program Podpora sportu JmK 2022

21. 1. 2022 admin 0

Vážení sportovní přátelé, na dotačním portále JMK byl (https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ ) v sekci Vzdělávání, sport a volný čas zveřejněn dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022. Odkaz: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/18030-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2022.aspx Sběr žádostí bude probíhat od 14. 2. do 28. 2. 2022 – viz. pravidla DP.   

Obrázek není k dispozici

Aktualizovaný TK JmBaS 1. pol. 2022

20. 1. 2022 admin 0

V termínovém kalendáři došlo ke změně u následujících turnajů: GPC U17 je přesunutý z 2./3. dubna na19./20. března 2022, pořadatelem bude Kometa Brno, GPC U15 a U19 jsou přesunuté z 19./20. března 12./13. března 2022, pořadatelem bude Brno Slatina. Je přidán turnaj pro kategorie U9 – U11 Velikonoční zajíček, který bude pořádat Kometa Brno.

Obrázek není k dispozici

„Divoká karta SpS pro rok 2022“ – termín pro podání žádostí končí 17. 1. 2022

12. 1. 2022 admin 0

Dobrý den, všem klubům a oddílu, upozorňujeme, že termín podávání žádostí „Divoká karta SpS pro rok 2022“ (elektronicky emailem) je 17.1. 2022 na adresu tmk@czechbadminton.czVeškeré podrobnosti žadatelé najdou již v dříve publikovaném článku na webu ČBaS, který obsahuje všechny potřebné dokumenty. Současně upozorňuji, že tuto žádost nemohou podat současná SpS, jejichž činnost a následné pokračování […]