MČR dospělých 2023 – výzva k podání nabídky

Vážení zástupci oblastí,


na základě usnesení VV ČBaS ze dne 5. 1. 2022 si tímto dovolujeme požádat případné zájemce o pořádní MČR dospělých 2023 o zaslání nabídky na pořadatelství, a to do 17. 1. 2022 na e-mailovou adresu info@czechbadminton.cz.
Předpokládaný termín konání MČR dospělých 2023 je na přelomu měsíců ledna a února. 


ČBaS hradí náklady v souladu s Rozpisem soutěží jednotlivců – dospělí, a to náklady na medaile a diplomy a náklady na činnost vrchního rozhodčího a max. deseti hlavních rozhodčích.


Zájemce uvede zejména:

– v jaké hale by se turnaj měl uskutečnit, počet kurtů

– kapacita diváků- možnosti stravování a ubytování

– pořadatelský tým- finanční zajištění turnaje

– závazek uspořádání slavnostní ankety „O nejlepšího badmintonistu roku“ na náklady pořadatele

– zajištění čárových rozhodčích- další doplňující podstatné náležitosti nabídky.

Prosíme o přeposlání tohoto e-mailu na kluby a oddíly ve Vaší oblasti či případné jiné zájemce.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Sportovně-technická komise