Informace od STK ČBaS – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

STK informuje všechny pořadatele, účastníky, doprovod a diváky turnajů

V době, kdy opět začíná turnajová sezona bych rád upozornil na platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN .
Výkladové stanovisko pro ČUS lze najít zde – http://www.cuscz.cz/files/2755MGY.pdf
Na základě tohoto výkladu je povinnost při vnitřních akcích kde je více než 100 lidí povinnost nosit roušky.
Tato povinnost se nevztahuje pouze na sportovce pokud zrovna hrají a na rozhodčí pokud rozhodují. Ale na realizační tým, trenéry .. již se toto vztahuje.
Zvažte prosím podle typu turnaje, zda dosahujete této hranice.

Žádám organizátory, aby při vstupu do haly bzla informace povinnosti nošení roušky uvedena, aby to bylo uvedeno v propozicích a aby ze strany pořadatele toto bylo kontrolováno.

Jan Kolář

komise STK

Český Badmintonový Svaz