Upozornění KM JmBaS – družstva žáků

Vážení vedoucí oddílů,trenéři

31.8.2020 je termínem pro přihlášení týmů pro OP družstev žáků ,které proběhne o víkemdu 26.,27.9.2020 . Pořadatelem bude SKP Kometa Brno.

Přihlášky na adresu: reichman@moraviapharm.cz

Startovné za přihlášené družstvo je dle RS 1000,- Kč. Tato čáska je splatná na účet JmBaS 257050978/ 0300  VS 201 do správy pro příjemce uvést název družstva

Hraje se na sedm zápasů v tomto pořadí – SČ, 1.DCH, 2.DCH, 1.DD, 2.DD, ČCH, ČD. Minimální počet přítomných hráčů v družstvu je 2+2. Hráč může startovat pouze ve dvou různých disciplínách v utkání.

Karel Reichman

KM JmBaS