Změna systému přípravy TM – Výzva klubům

Vážení předsedové oblastí, vážení vedoucí oddílů a klubů, vážené trenérky a trenéři,

je mou milou povinností vám zaslat oficiální dokumenty k prvnímu kroku při Změně systému přípravy talentované mládeže pojmenované jako „Výzva klubům/oddílům k podání žádostí o přidělení sportovního střediska.“

Celková změna systému byla schválena na zasedání Výkonného výboru ČBaS. Její rámcové znění jste si mohli přečíst mj. v Příloze k zápisu VV č. 1/2020 ze dne 28. 7. 2020. Zároveň považuji za důležité zmínit, že nový systém byl konzultován a následně také podpořen nejvyššími představiteli České unie sportu i Národní sportovní agentury. 

Avizovaná změna byla také představena a diskutována na nedávném setkání trenérů a trenérek v SC Nymburk. Pokud jste se tohoto setkání neúčastnili, nemusíte se bát. V následujících dnech vám budu společně se svým týmem nutnost a detaily Změny systému přípravy talentované mládeže popisovat. 

Společně s Trenérsko-metodickou komisí vám v tomto procesu pomůžeme a vysvětlíme jednotlivé dílčí kroky. Na druhé straně od vás očekáváme aktivitu a spolupráci. Sledujte proto, prosím, web ČBaS (czechbadminton.cz), na který budeme tyto informace směřovat.

Český badminton my všichni společně – stojíme před zásadním zlomem, který věřím, že nás nasměřuje ke společnému úspěchu. Vy všichni ale víte sami velmi dobře, že ve sportu ani v životě úspěch nepřijde pouhým lusknutím prstů. Tento dlouhodobý proces je živým organismem, který se bude dále vyvíjet, měnit a růst. Podstatné ale je se do tohoto pustit, všichni a společně jít za stejným cílem, a pokud přijdou po cestě překážky, tak je společně překonávat a posouvat se dál.

Předem vám děkuji za spolupráci a pozitivní přístup k těmto změnám.

Vše podstatné najdete v přílohách. Obecný popis záměru ve výzvě, v žádosti věnujte pozornost vyplněnému vzoru (druhý list), v příloze č. 4 žádosti potom komentářům v úvodu listu. Vše jsme se snažili připravit přehledně, ale v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vyplněné Žádosti o SpS i veškeré případné dotazy směřujte, prosím, na adresu tmk@czechbadminton.cz. Žádosti zasílejte nejpozději do 16. 9. 2020.

Stejně tak prosím oblasti, oddíly a kluby, aby tyto informace rozeslaly na adresy jednotlivých trenérů a trenérek. Bohužel z pro mě nepochopitelného důvodu se často setkávám s tím, že některé kluby či oddíly důležité informace z oblastních svazů nedostanou. Zkontrolujte si prosím navzájem emailové adresy a komunikaci jako takovou, je to důležité a zásadní.

Díky za Váš čas a těším se, že společně posuneme český badminton vpřed!

S přáním klidného zbytku léta,

Petr Koukal