Rozhodnutí o přerušení výplat podpory oddílům JmBaS

Vážení předsedové oddílů, trenéři, rodiče,

dovolujeme si vás informovat o současné situaci.

Dne 18. 1. 2022 bylo navrženo rozpočtové provizorium ČBaS s opatřeními, která se na toto váží. Tento stav se má odsouhlasit na jednání VV 31. 1. 2022. Následné nakládání z rozpočtem bude na novém vedení ČBaS, a to po mimořádné valné hromadě, která se bude konat 12. 2. 2022.

Jak všichni vnímáte, je i Česko v rozpočtovém provizoriu. NSA tak vlastně ani netuší, kdy a hlavně jaké prostředky budou pro sport k dispozici. Je velmi pravděpodobné, že prostředky pro sport budou kráceny. NSA upozornila všechny svazy, aby své nároky násobili koeficientem 0,8. Všeobecně se předpokládá krácení prostředků na organizaci sportu. A dokonce se hovoří o termínu výplat dotačních prostředků někdy koncem května či na začátku června. Tato oblast je zásadní i pro hospodaření oblastních svazů. Veškeré prostředky našeho oblastního svazu, se kterými po zavedení nového systému péče o talentovanou mládež můžeme počítat a hospodařit, jsou pouze z této oblasti – organizace sportu.

Městské dotace jsou pouze pro oddíly a nově vypsaná dotační výzva JM kraje také.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1-Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx

Dle doporučení EK ČBaS by bylo vhodné odsunout veškeré platby min. do druhého čtvrtletí, ideálně na druhé pololetí 2022. Toto opatření se dotkne nejen oblastních svazů, ale také všech SPS a SCM.

Z toho vyplývá i rozhodnutí VV JmBaS o přerušení výplat podpory oddílům za uspořádání turnajů do doby vyjasnění výše zmíněného a termínu příjmu dotačních prostředků. 

VV JmBaS