„Divoká karta SpS pro rok 2022“ – termín pro podání žádostí končí 17. 1. 2022

Dobrý den, všem klubům a oddílu,

upozorňujeme, že termín podávání žádostí „Divoká karta SpS pro rok 2022“ (elektronicky emailem) je 17.1. 2022 na adresu tmk@czechbadminton.cz
Veškeré podrobnosti žadatelé najdou již v dříve publikovaném článku na webu ČBaS, který obsahuje všechny potřebné dokumenty. Současně upozorňuji, že tuto žádost nemohou podat současná SpS, jejichž činnost a následné pokračování v činnosti pro rok 2022 je hodnoceno samostatně.
Článek včetně žádosti naleznete pod odkazem zde: https://bit.ly/3GxCwv2

S přáním pěkného dne,

Mgr. Kateřina Hejdrychová

koordinátorka Sportovních středisek