Přehled soupeřů pro nástavbová kola 2. – 5. liga

Níže najdete přehled soupeřů pro jednotlivá utkání v 1. a 2. nástavbovém kole.
Dále bych chtěla připomenout, že body ze základní části zůstavají. Budou se k nim pak připočítávat body z nástavbových kol.

V případě dotazů se na mě obraťte.
Jana Nezvalová
STK JmBaS