Vysvětlení fungování tzv. „švýcaru“ v TP

Kvůli nejasnostem, které vyvstaly na turnaji GPD U13, níže najdete vysvětlení, jak funguje tzv. „švýcar“ v TP.

Prosím, berte v potaz, že Tournament planner je officiální losovací program ČBaS, potažmo také JmBaS.

STK JmBaS Jana Nezvalová

Tzv. „švýcar “ v Tournament planneru má nastaveno za výhru jeden bod a za prohru žádný. Není rozhodující, zda byla „lepší či horší“ výhra/prohra. Ani není důležité, zda se hrálo na jeden či více setů. Celý systém pracuje s tzv. BuchtHolzovou hodnotou.  Buchholz hráče se rovná součtu bodů jeho soupeřů. Zohledňuje tedy kvalitu soupeřů, se kterými hodnocený hráč hrál.

Příklad:

Turnaj se hraje na 5 kol. Postupně se utkal s 5 soupeři A, B, C, D, E.  Všechny soupeře porazil a získal tak 5 bodů. 

Jeho soupeři získali:  A      4 body

                                  B      4 body

                                  C      2 body

                                  D      2 body

                                  E      3 body

Celková BuchtHolzova hodnota je 15 bodů.  V případě, že je počet hráčů lichý, počítá se volný los jako vítězství daného hráče. Tato hodnota je rozhodující při určování pořadí při rovnosti bodů.

Konkrétní dotaz byl u dvouhry dívek U13.

Zde dívka měla postupně 5 soupeřek: A, B, C, D, E. Dokázala porazit 4, získala tak 4 body.

Její soupeřky získaly:   A    2 body

                                    B    2 body

                                    C    4 body

                                    D    2 body

                                    E    3 body

Celková BuchtHolzova hodnota je v tomto případě 13, a tato hodnota byla rozhodující při určení konečného pořadí.