MČR družstev 2023 U15 a U19 – informace a pravidla nominace

MČR družstev dorostu U19 se uskuteční letos v Plzni v termínu pátek, 29.9.2023 – neděle, 1. 10. 2023. 

MČR družstev žáků U15 se uskuteční v Praze – Štěrboholích v termínu pátek, 13.10.2023 – neděle, 15. 10. 2023. 

Termín přihlášek MČR družstev U15 a U19 se stanovuje na středu 2 týdny před konáním MČR. Termín přihlášek je tedy shodný s termínem pro soupisky.

Uzavírka přihlášek pro U19 je tedy 13. 9. 2023 a pro U15 27. 9. 2023.

Rozhodné žebříčky pro nasazení a nominace jsou – U19 – 07. 9. 2023

U15 – 21. 9. 2023.

Soutěže se účastní maximálně 16 družstev z celé ČR. Každá oblast má právo nominovat jedno družstvo. Další přihlášená družstva seřadí STK ČBaS nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení všech řádně vyplněných soupisek dle postavení hráčů na žebříčcích.

Komise mládeže JmBaS s ohledem na brzké termíny MČR bude nominovat vždy nejlepší družstvo v oblasti podle žebříčkových kritérií. Nominaci vyhlasí vždy ve středu 2 týdny před konáním MČR.

Kategorie U15: součet umístění 2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 1 nejlepšího hráče a 1 hráčky ve čtyřhře na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže s předsazením hráčů a hráček do 16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa kategorie U17, pro předsazení se použije vždy pořadí 0.


Kategorie U19: součet umístění 2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 2 nejlepších hráčů a 2 hráček ve čtyřhře na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže s předsazením hráčů a hráček do 16. místa kategorie dospělých, pro předsazení se použije vždy pořadí 0.

Odkaz na rozpis soutěží družstev.