Nový předseda a VV JmBaS

Na VH JmBaS, která se konala 21. dubna 2022, byl zvolen předsedou JmBaS pan Tomáš Prek.

Do výkonného výboru, který navrhl p. Tomáš Prek, byli zvoleni:

STK – Jana Nezvalová

EK – Lenka Ciróková

KM – Marian König

TMK – Stanislav Kohoutek

Komunikace – Zdeněk Sára

Člen VV – Lukáš Ondruch

Více bude zveřejněno v zápisu z VH.