Soutěže jednotlivců ČBaS – možnost účasti hráčů z Ukrajiny

Vyjádření STK ČBaS k soutěžím jednotlivců – možnosti účasti hráčů z Ukrajiny:


1) účast dospělých hráčů z Ukrajiny je na našich turnajích jednotlivců kromě MČR povolena samotným RS. Ze solidarity ČBaS nevyžaduje zvýšené startovné 100,- Kč

2) účast mládeže z Ukrajiny je rovněž na našich turnajích jednotlivců typu GPC,GPD a GPE všech věkových kategorií povolena samotným RS, pokud s tím oblastní svaz souhlasí. Ze solidarity ČBaS doporučuje, aby s touto možností oblastní svazy souhlasily.

JmBaS souhlasí s výše uvedeným.