Pořádání turnajů – novinky v mimořádných opatřeních

Níže jsou informace k pořádání turnajů od STK ČBaS:

K turnajům již nebude dále přikládáno prohlášení pro účastníky turnaje a již není vyžadováno ani vedení evidence osob. Tyto dokumenty proto z webu ČBaS stahujeme a žádáme Vás, aby organizátoři turnajů ve Vašich oblastech tyto dokumenty nepoužívali.
V období od 10. do 18. 2. 2022 je kapacita turnaje omezena na 100 osob, v období od 19. do 28. 2. 2022 pak 500 osob. 
Dále platí také povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Toto se nevztahuje na „sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.“

Podrobnosti naleznete zde Protiepidemická opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz).