Zpřísnění podmínek covid-19

Níže najdete informace od STK ČBaS k aktuální situaci.

Zároveň informujeme, že kvalifikační turnaje GPC U15 a U19, které se mají konat tuto sobotu 27. listopadu 2021 se uskuteční. Podmínkou účasti je očkování nebo prodělání nemoci a nebo u mládeže do 18 let negativní test.

Vážení zástupci oblastí,

vzhledem k přijatým zpřísňujícím podmínkám, které se dotýkají také sportovní oblasti, si Vás dovolujeme informovat o vývoji z hlediska STK ČBaS. Předně uvádíme, že prioritou STK je umožnit soutěže v maximálním rozsahu, po celou dobu, kdy to mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dovolí. 
ČUS dosud nezveřejnila aktualizované výkladové stanovisko, v tuto chvíli vycházíme z veřejně dostupných informací a informací od NSA. O aktualizaci výkladového stanoviska budete informováni v černém boxu nepřehlédněte na webu ČBaS.


Tréninky a turnaje – amatérský sport– na sportovní přípravu a turnaje amatérských sportovců dopadá zejména bod I/14 písm. d) mimořádného opatření- jakákoliv omezení nedopadají na děti do 12 let věku (žádná osoba samozřejmě nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19)- bez omezení je umožněno trénovat a účastnit se turnajů s počtem do 20 osob (pro badmintonové turnaje prakticky neaplikovatelné)- bez omezení je umožněno trénovat v neměnném kolektivu, je však nutné vést evidenci osob- v případě turnajů je umožněna účast dětí do 12 let věku bez omezujících opatření, v případě ostatních osob je vyžadováno splnění podmínky O (očkování) – N (nemoc), osoby do dovršení 18 let věku splní podmínky také negativním RT-PCR testem (pro účely tréninku a turnaje stanovena platnost testu 7 dnů)– výjimky, na které dále dopadá možnost splnit podmínky negativním RT-PCR testem jsou podrobně vymezeny v bodě I/17 písm. a) mimořádného opatření
– v rámci klubů se prosím pokuste zmapovat aktuální situaci, především se zaměřením na hráče starší 18 let, kteří by mohli být skupinou ohroženou nemožností splnit podmínky testováním a zároveň bez očkování či prodělání nemoci s ohledem na nízký věk.


Prohlášení účastníka turnaje bylo na webu ČBaS aktualizováno: https://czechbadminton.cz/stk-aktuality


Tréninky a turnaje – profesionální sport

– vláda zpracovala podnět od Národní sportovní agentury a vypustila podmínku O-N pro přípravu profesionálních sportovců; ti tak nebudou muset být očkováni či po prodělání nemoci, k výkonu jejich sportu v kolektivu postačí negativní test, je na ně nahlíženo jako na zaměstnance- blíže zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-opatreni-vstup-do-zamestnani-testy-ockovani.A211119_131325_ekonomika_misl– profesionální sportovec = sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti- tato novinka dopadá především na Extraligu, zástupce extraligových týmů budeme o vývoji informovat

S přáním příjemného víkendu
tým STK ČBaS