Opatření ohledně doprovodu pro turnaje JmBaS

Vážení vedoucí oddílu, trenéři, rodiče a hráči.


S ohledem na současnou negativní epidemiologickou situaci v ČR, která má opětovně zhoršující se vývoj, rozhodla STK a KM JmBaS o omezení počtu doprovodů na naprosté minimum – a to na jednu osobu za oddíl.

Jsme si vědomi nepříjemností, ale prosíme o dodržování tohoto opatření tak, aby bylo možné hrát naše soutěže co nejdéle.

KM a STK JmBaS