Přeložení utkání kvůli karanténě/izolaci

Vzhledem k situaci ohledně covidu a reálné možnosti, že se tým dostane do izolace/karantény a nebude moci odehrát utkání, vydává JmBaS pro soutěže družstev dospělých 2. – 6. liga JmBaS následující stanovisko:

Utkání je možné odložit za splnění následujících podmínek:

  • pokud je v karanténě nebo izolaci polovina a více hráčů/hráček týmu z dané soupisky,
  • je nutné nařízení karantény či izolace doložit potvrzením od hygieny nebo lékaře,
  • o přeložení zažádat e-mailem STK JmBaS, která žádost posoudí a v případě odložení určí náhradní termín utkání,
  • neprodleně informovat pořadatele kola o této situaci.