Sběr dat členské základny oddílů/klubů

Stejně jako loni i letos je potřeba zaslat na ČBaS členskou základnu vašeho oddílu.
Jana Nezvalová rozesílala informační e-mail vedoucím oddílů JM oblasti, kde najdete potřebné informace.
Pokud e-mail někdo neobdržel, obraťte se na Janu Nezvalovou, e-mail vám zašle.

Děkuji,
s pozdravem Jana N.