COVID – Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958- sportovní činnost

COVID – Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958- sportovní činnost

Výkladové stanovisko ČUSu na Usnesení vlády ze dne 30.9.2020:

https://www.cuscz.cz/novinky/covid-19-vykladoveho-stanovisko-v-navaznosti-na-usneseni-vlady.html

 Doporučujeme všem svým členským klubům a oddílům řídit se tímto výkladovým stanoviskem.