Výkonný výbor informuje:

Vhledem k aktuální situaci a jejímu předpokládanému vývoji se Výkonný výbor JmBaS na základě doporučení STK rozhodl ukončit soutěže družstev dospělých předčasně, a to stejným způsobem jako to učinil ČBaS.
Konečná pořadí družstev ve všech ligách jsou stanoveno pořadím tak, jak skončila po základní části, v 6. lize po 12. kole (poslední celé odehrané). Finálový den se konat nebude, ani baráže se nebudou hrát. Žádný tým nepostupuje do vyšší ligy a žádný tým nesestupuje do nižší ligy.

Zároveň s tímto dle usnesení z Valné hromady ze dne 25. června 2019, které Janě Nezvalové uložilo pro sezonu 2020/2021 vytvořit formát soutěže pro 2. – 5. ligu po osmi týmech,  Výkonný výbor zveřejňuje startovní listinu pro soutěž družstev dospělých na následující sezonu. Rozpis soutěže bude vydán následně.

Turnaje jednotlivců se ve všech kategoriích ruší bez náhrady a to až do 30. 6. 2020.

ing. Vít Dostál, předseda JmBaS

Výsledková listina družstva dospělí 2019-2020 po základní části

Družstva sezona 2020-2021