28.12.2019Rozpis soutěží mládeže na rok 2020

Vážení trenéři, rodiče a vedoucí oddílů.

Rozpis soutěží pro rok 2020 má několik novinek,které jsou v textu zvýrazněny červenou barvou. Jedná se o účast hráčů na turnajích GPC a GPD,kteří jsou na platném žebříčku do 8. resp.24.místa .Další podstatnou informací jsou míčky,které musí splňovat podmínky platné směrnici o certifikaci míčků.

Novinkou je také možnost účasti na kvalifikačním turnaji i hráči z jiné oblasti v případě párových disciplín.

Upozorňujeme na ustanovení ,kdy má VR právo udělovat karty v průběhu turnaje. Udělení karty podléhá pokutě, kterou stanovuje RS a to jak u ČBaS tak i u JmBaS.

Po zkušenostech z roku 2019 upozorňujeme na povinnost dodržet u trik barevnou jednotnost a to zvláště u Oblastních přeborů. KM bude po vrchních rozhodčích požadovat důslednější dohled nad dodržováním ustanovené RS a pravidel badmintonu.

STK a KM s ohledem na povinnost zpracovávat všechny turnaje v Tournamen Planeru provede základní školení . Termín bude po dohodě zveřejněn .

 

za KM

Karel Reichman 

rozpis mladeže 2020