16.9.2019Sdělení VV JmBaS

Vážení hráči,vážení rodiče,
JmBaS z.s. získal dotaci na přípravu talentované mládeže. Jelikož se jedná o dotaci účelovou a má velmi jasná pravidla ,za jakých podmínek se dá využít, rozhodl VV na základě návrhu Komise mládeže o rozdělení na jednotlivé hráče. Dotace bude rozdělena mezi jednotlivé hráče v materiální formě a to v podobě badmíntonových míčů. K rozdělení je celkem 100 tub
Míče budou předány oproti podpisu .Předseda komise mládeže bude jednotlivé hráče oslovovat ,tak aby k předání došlo v co nejkratší době..

Karel Reichman
KM JmBaS