7.9.2018Info. STK 4. liga – 9 týmů – změna systému soutěže

Vzhledem k odhlášení oddílu Slatina „C“ ze soutěže (4. liga) došlo k
úpravě herního systému soutěže, kdy místo 10 týmů bude v soutěži týmů
pouze 9.
Pořadatelství se jednotlivým oddílům nemění, mají ho pořád v tom samém
termínu. Pouze došlo v některých termínech ke změnám v jednotlivých
utkáních a to tak, aby bylo zachované pořadatelství a smysluplné
nastoupení do utkání. Prosím o Vaši kontrolu, zda je termín
pořadatelství v pořádku.
Z důvodu toho byly upraveny rozpis soutěže, hlavně 4. ligy, drobné
úpravy jsou i v RS 2., 3. a 5. lize (např. přejmenování Slatiny A na B
apod.)

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 2. liga, sezona 2018-2019

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 3. liga, sezona 2018-2019

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 4. liga, sezona 2018-2019

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 5. liga, sezona 2018-2019