25.5.2018GDPR informace pro sportovní subjekty

Dobrý den,

tímto e-mailem se obracíme na zástupce oblastních svazů, klubů a oddílů ve věci aplikace nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), které od 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost a zavede nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat (angl. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR).

Pozorně se, prosím, seznamte s níže publikovanými informacemi.

Výkonný výbor ČBaS přijal usnesení pro adaptaci Nařízení v předpisech ČBaS.

Za účelem co nejsnazší adaptace Nařízení byly zpracovány dva dokumenty:

  • Formulář k podpisu (Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů),
  • Podrobné informace (Informace o zpracování osobních údajů), které jsou stručným převzetím potřebných opatření dle Nařízení pro potřeby českého badmintonu.

K problematice byl publikován na webu ČBaS článek, kde byly pro členy ČBaS (fyzické osoby) popsány tyto pokyny:

  • Seznamte se, prosím, s formulářem k podpisu a podrobnými informacemi.
  • Vyčkejte na doplňující informace od vašeho klubu/oddílu.
  • Pokud vám klub/oddíl dá pokyn k vyplnění formuláře, doplňte a podepište formulář, u nezletilého (osoby mladší 18 let) je třeba souhlas zákonného zástupce (zpravidla rodiče). Informace o údajích vašeho klubu/oddílu (písm. a formuláře) vám případně podá váš klub/oddíl.
  • Mimo nedoplněná místa formulář není možné měnit či doplňovat.
  • Podepsaný formulář odevzdejte ve vašem klubu/oddílu.
  • Podepsaný souhlas bude vzhledem k Nařízení vyžadován po všech členech ČBaS. Pokud člen ČBaS tento souhlas odmítne udělit, bude jeho členství ukončeno.
  • Podrobné informace poskytne váš klub/oddíl. Oblasti a kluby/oddíly ČBaS informuje o postupu a poskytuje potřebnou součinnost.

Kluby/oddíly, rozhodněte se, jakou formou splníte svou povinnost a budete evidovat souhlas svých členů s Nařízením. Můžete si vytvořit vlastní dokument, za který ponesete vlastní odpovědnost, nebo využít nabídnuté formuláře.  Pokud se rozhodnete využít nabídnutý postup, postupujte takto:

  • Do formuláře k podpisu a podrobným informacím doplňte identifikaci Vašeho klubu/oddílu (název, IČO, sídlo), a to pod doplněnou identifikaci ČBaS.

Publikujte na webových stránkách vašeho klubu/oddílu výzvu svým členům k seznámení se s formulářem k podpisu a podrobnými informacemi.

Na webové stránky vložte doplněný formulář k podpisu a podrobné informace (o údaje o vašem klubu/oddílu – adresa sídla a IČO). Dále přiložte vysvětlující text (doporučený text): „Vážení členové našeho klubu/oddílu, vzhledem k aplikaci nařízení EU č. 2016/679, které od 25. 5. 2018 zavede nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat (GDPR), vás prosíme o spolupráci. Seznamte se, prosím, s přiloženým formulářem a informacemi, formulář doplňte o vaše údaje a podepište. Takto je třeba postupovat u všech členů, tj. nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte. Děkujeme vám za spolupráci.“

Vyzvěte své členy k podpisům formuláře. Čím dříve budete mít všechny své členy podepsané, tím lépe.

Průběžně sbírejte podepsané formuláře. Zkontrolujte řádné doplnění, podpis formulářů a podepsané originály uschovejte dle vašich interních klubových/oddílových postupů.

Evidujte členy, kteří vyslovili souhlas. Nejpozději při pravidelné evidenci členské základny (na přelomu roku) vás ČBaS vyzve k podání informace, zda všichni vámi evidovaní členové vyslovili souhlas; mj. dle podmínek zákona, který ještě nebyl přijat.

Oblast: Mějte přehled o konání ve vaší oblasti ve věci GDPR, na podzimním setkání VV/SR bude tato problematika řešena.

Pro podrobné informace kontaktujte sekretariát ČBaS. Jakékoliv dotazy zasílejte na e-mail badminton@cuscz.cz, s předmětem e-mailu „GDPR“.

Při přípravě adaptace Nařízení jsme se vynasnažili najít citlivý postup, který bude co nejjednodušší a co nejméně vás zatíží. Výše uvedený postup byl zvolen rovněž v řádově větších svazech (např. atletika, hokej, florbal).

Prosím všechny předsedy oblastních svazů, aby přeposlali výše uvedené informace na kluby.

S poděkováním za spolupráci,

Hana Procházková

ČBaS

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR – souhlas

Usnesení VV ke GDRP