18.10.2017Připomenutí co dělá vrchní rozhodčí

Na co by vrchní rozhodčí u ligových utkání neměl zapomenout

Vrchní rozhodčí je odpovědný za řádný a spravedlivý průběh celého utkání.

Je povinností nosit červené triko či mikinu s logem ČBaS.

Mít připravené soupisky obou mužstev, zkontrolovat že hráči mají platné licence (zde hlavně pozor při přechodu leden-únor, kdy dojde k vypršení dlouhodobých licencí )

Seznámit se s halou. Zkontrolovat sítě, kurty a další vybavení kurtů včetně ukazatalů skore.

Seznámit se, kdo budou hlavní rozhodčí a zkontrolovat, že mají licenci.

Ujistit se, že pořadatel má míče dodané ČBaS a že má i ev. připravené nějaké míče navíc stejné značky a druhu.

Od vedoucích družstev získat složení týmu na utkání. Toto 30 minut před začátkem utkání a jen z přítomných hráčů. Provést kontrolu dle soupisky, že odpovídá pořadí hráčů, hráči hrají max. ve 2 disciplínách a je dodržen maximální počet 2 zahraničních hráčů v utkání. Pokud není něco v pořádku, obrátit se na vedoucího družstva s tím, aby sestavu upravil tak, aby byla v souladu s RS a řády ČBaS.

Pokud je vše v pořádku, zveřejnit sestavy utkání a oznámit pořadí jednotlivých zápasů (dle RS je předepsané pořadí, ale vedoucí družstev se mohou dohodnout jinak a i VR může modifikovat dle potřeby plynulosti utkání)

Vést Zápis o utkání.

V případě jakýchkoliv námitek proti výkladu pravidel a řádů či proti chování družstev umožnit napsat námitku vedoucím družstev do zápisu.

V případě incidentů na hřišti či mimo něj napsat toto do zápisu.

Po skončení utkání nechat podepsat zápis.

Poslat na STK výsledky dle požadavku v RS.

Za Komisi rozhodčích

Jan Kolář