12.10.2017Czech talent 2017

Ve dnech 4.-5.11. 2017 proběhne v Českém Krumlově CZECH TALENT 2017 – celostátní turnaj hráčů kategorie U11( 2007 a mladší)
Propozice na : http://czechbadminton.cz/files/propozice/2017/prop_u11_171104_ck.pdf

Za jm oblast nominuje KM tyto hráče:

Havlíček Michael
Marinov Daniel
Phu Hung Anh
Chovanec Matěj
Brázdová Klára
Vraštilová Terezie
Slanařová Michaela
Ptáčková Nela

Dovolím si požádat trenéry či rodiče o potvrzení, že souhlasí s účastí jejich hráče či dítěte na tomto turnaji a to do 15.10.2017.
Dále si dovolím požádat o doprovod hráčů na tento turnaj.
JmBaS uhradí startovné, ubytování a cestovné (3,- Kč /km max 2 auta).
Karel Reichman
Km JmBaS