20.6.2016Informace pro oblastní přebor družstev žáků a dorostu dle rozpisu soutěží pro rok 2016

  1. Přebor smíšených družstev dorostu JM oblasti

S ohledem na ustanovení vydaného Rozpisu soutěží ČBaS se přebor družstev dorostu nevypisuje

Na MČR družstev dorostu mohou startovat družstva, která se na MČR družstev dorostu přihlásí a zašlou řádně vyplněnou soupisku družstva do 10. 9. příslušné sezóny

 

  1. Přebor smíšených družstev žáků JM oblasti

Pořadatel a termín – dle terminového kalendáře,

Případná kvalifikace 17.18.9 2016   – pořadatel bude určen

finále 29.30.10 2016 –  pořadatel bude určen

Účastníci – všechna přihlášená družstva JM oblasti.

Herní systém – jednorázový turnaj

Hraje se na sedm zápasů v tomto pořadí – SČ, DCH 1, DCH2,  DD 1, DD2, ČCH, ČD  Minimální počet hráčů v družstvu je 2+2. Hráč může startovat pouze ve dvou zápasech v utkání.

Vítězné družstvo postupuje na MČR,.

Soupiska – družstvo startuje na soupisku družstva potvrzenou KM JmBaS.  Minimální počet hráčů na soupisce je 3 chlapci+3 dívky

Hraje se podle pravidel badmintonu,  soutěžícího řádu, tohoto rozpisu a propozic vydaných k přeboru.

 

Za družstvo mohou startovat pouze hráči registrovaní v příslušném oddílu-klubu, a jeden hráč nebo hráčka kterým  bylo do. soutěžní sezony schváleno do tohoto oddílu-klubu hostování pro příslušnou kategorii ..Za družstvo nemůže startovat zahraniční hráč s výjimkou hráčů s dlouhodobou hráčskou licencí (ne roční licence zahraničního hráče).

 

KM JmBaS