15.6.2016 Síň slávy JmBaS

Na valné hromadě JmBaS v úterý 14.6.2016 byli slavnostně uvedeni do síně slávy pan

Petr Veselý a pan Tomáš Dufek , u příležitosti významného životního jubilea.

B L A H O P Ř E J E M E   /více v rubrice SÍŇ SLÁVY JmBaS/