29.12.2015 Soutěže mládeže v roce 2016

Vážení trenéři ,vedoucí oddílů, rodiče.
Blíží se nám rok 2016 a s ním změny v systému soutěží mládeže. Jistě jste obeznámeni s tím, že sezona bude od roku 2016 od 1.1. do 31.12..
Z toho vyplývá ,že všechny liché ročníky počínaje 2003 se posouvají o kategorii výše. Jelikož rozpis soutěží ČBaS ,který je směrodartný pro oblasti ještě není plně odsouhlasen a schválen , není možné vydat ani rozpis oblastní.Dle informace od předsedy STK pana ing.Škáchy STK svoji část již splnila a předala rozpis soutěží ke schválení a odsouhlasení TMK. Dle posledních informaci by měl být rozpis k dispozici do 3.1. a to včetně konečných i redukovaných žebříčků jednotlivých kategorií mládeže.
Jednotlivé kategorie by měli být následovně
U 13 ročník 2004 a mladší
U 15 ročník 2002 a mladší
U 17 ročník 2000 a mladší
U 19 ročník 1998 a mladší

Karel Reichman

předseda KM JmBaS