14.1.2015Informace STK ČBaS pro všechny pořadatele turnajů

Dovoluji si Vás informovat o tom, že na webových stránkách ČBaS je již k dispozici aktualizovaný oficiální losovací program (v Excelu), který má v sobě zabudovanou aktualizovanou bodovou tabulku turnajů GP.

Prosím informujte o této skutečnost všechny pořadatele turnajů ve vaší oblasti. Ulehčí to práci nejen jim ale i vám.

S pozdravem,

Ivan Škácha

předseda STK ČBaS