7.5.2014Terníny baráží všech soutěží družstev Jm oblasti

Je stanoven STK JmBaS na sobotu 10.5.2014.Po domluvě soupeřů musí být sehrán nejpozději do 31.5.2014.Jednotlivá mužstva,hrající baráže jsou uvedeny v příloze.

Baráže JM oblasti