Obrázek není k dispozici

31.5.2017Výzva TOP 10

31. 5. 2017 Old 0

Věnujte pozornost výzvě pro podporu oddílů/klubů z projektu Talentované mládeže TOP 10. Jako každý rok mohou kluby získat podporu ČBaS. Celé znění výzvy najdete v příloze a webu ČBaS http://czechbadminton.cz/article/top-10-vyzva-klubum-oddilum-ziskejte-prostredky-na-praci-s-mladezi, včetně tabulky k vyplnění. Vyplněnou tabulku zasílejte do 23.června 2017 na sekretariát ČBaS badminton@cuscz.cz a v kopii na mar.osickova@gmail.com.